info@garantigeridonusum.com

Laboratuvar


1. Kül Tayini : TS EN ISO 3451-1 Standardına göre Polietilen (PE) ve Polipropilen (PP) granülleri standarda göre tartılır, belli bir süre belli sıcaklıktaki kül fırınında numunenin yakılarak, numunenin içindeki polimer ortamdan uzaklaştırılır. Numune kabı içerisinde kalan kül miktarı ölçülerek dolgu/katkı miktarı yüzdesel olarak bulunur. Malzemenin içerdiği dolgu/takviye oranı mekanik özellikler başta olmak üzere tüm özelliklerini etkiler.

 

2. Yoğunluk Tayini: TS EN ISO 1183-1 Standardına göre (Arşimet Prensibiyle çalışan) Yoğunluk Tayini Polietilen (PE) ve Polipropilen (PP) malzemenin birim hacmindeki kütlesinin tespit edilmesi amacıyla yapılır. 0,001 g hassaslıkta analitik terazi ve yoğunluk kiti yardımıyla numunenin önce havadaki sonra yoğunluğu bilinen bir sıvı içerisindeki (saf su) tartımın sonucuyla standartta belirtilen hesaplama ile tespit edilir.

 

3. MFI Kütlesel Erime Akış Hızı Tayini: TS EN ISO 1133 Standardına göre Granül haldeki Polietilen (PE) ve Polipropilen (PP) malzemenin belirli bir yük altında ve standarda göre belirlenen sıcaklıkta bir orifisten 10 dk’ da akma miktarıdır. MFI kütlesel erime akış hızı tayini müşterinin (kalıplama, enjeksiyon, ekstrüzyon v.b.) prosesinde önemlidir. Üretilen her Polietilen (PE) ve Polipropilen (PP) ürünümüzün MFI değeri test edilip karakteristiği belirlenir.

 

4.Uçucu Madde Muhtevasının Tayini: EN 12009b Standardına göre Polietilen (PE) ve Polipropilen malzemelerinin 105°C da uçucu madde muhtevasının tayini ölçmek için kullanılır. Müşterinin (kalıplama, enjeksiyon, ekstrüzyon v.b. ) prosesinde uçucu madde muhtevası tayini önemlidir. Deney, EN 12099b standarda göre 105°C sıcaklıktaki bir deney parçasının kütle kaybının tayini esasına dayanır.

 

5.Terazi: 220 grama kadar ölçüm kapasitesine sahip analitik terazimiz sayesinde virgülden sonra 4 dijite kadar hassas ölçüm alınır.

 

6.Desikatör: Laboratuvarımızda kullanılan nemden etkilenen maddelerin nemden korunması için içerisinde nem alıcı madde bulunan kaptır.