info@garantigeridonusum.com

                                                                                  

Qualty Policies

Modern üretim hatları ile üretim yapan Garanti Geri Dönüşüm Türk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen geri dönüşüm lisansını almaya hak kazanmıştır.

 

Garanti Geri Dönüşüm üretiminde salınımı olmayan ve hijyenik olma özellikleri ile çevreye zarar vermeyen polimer hammaddelerini kullanmaktadır. Garanti Geri Dönüşüm bütün günlük işlerinde daima çevreyi gözeterek iş yapmaktadır. Garanti Geri Dönüşüm olarak tüm çalışmalarımızda “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı” temellerine göre çalışmalarımızı yürütmeyi ve sürdürülebilir yöntemlerle kaliteyi bütün süreçlerimizde olabilecek en yüksek standartlarda sağlamayı hedeflemektedir.

Ayrıca Garanti Geri Dönüşüm’de kalite yönetim sistemi ile süreçlerin bütünü takip etmekte ve bu kalite standartlarının arttırılması yönünde de AR-GE çalışmaları yapmaya devam etmektedir. 2021 yılında Garanti Plastik Kartepe Plastik Geri Dönüşüm Tesisleri’mizde RCS (Recycled Claim Standard) denetim süreçlerini başarıyla atlatarak bu sertifikayı almaya kazanan sektörümüzdeki ilk şirketlerden biri olduk. Kalite yönetim standardımızı korumayı, geliştirmeyi ve hep bir adım ileri taşımayı hedeflemekteyiz.

                                                                              

 

Environments and ISG Policy

Garantiplast Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak;

Tüm faaliyetlerimizde, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek misyonu paralelinde, sürdürülebilir bir yaşam için Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırıcı faaliyetlerde bulunuyor, amaç ve hedeflerimizi belirlerken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

Bu bağlamda;

·        Çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, 

·    Tüm çalışmalarımızda “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı” ve “ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Standardı” temellerine göre çalışmalarımızı yürütmeyi, 

·  Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkesini benimseyerek, faaliyetlerimizden kaynaklanan hava emisyonlarımızı sürekli izleyerek ve kontrol altında tutmayı, 

·    Çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, başta çalışanlarımız olmak üzere tüm iş ağımızı çevre alanında sorumlu faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik ederek çevre bilincini geliştirmeyi, 

·         Gelecek için sorumluluk taşıyarak doğal kaynakları verimli kullanmayı, 

·        Geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı, tüm süreçlerde çalışanlar için güvenli çalışma ortamını sağlamayı,

·        Eğitim faaliyetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini bir kültür haline getirmeyi,

·        Sıfır kaza hedefiyle, gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlamasını önlemeyi,

·        İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü korumayı hedefler.

In order to reach our goals, we include the best available production techniques and technologies together with our own activities, aiming to reduce the use of natural resources, saving energy and contributing to the country's economy, with a working understanding that adopts leaving a clean environment to future generations as a duty and responsibility. We ensure that the risks and opportunities of our internal and external issues that affect our OHS performance, our compliance obligations and our important Environmental and OHS dimensions are regularly audited, monitored and measured.